Training Presentaties en Speeches

De training leert de deelnemers zonder angst speeches, presentaties en voordrachten te geven. Naast het aanleren van vaardigheden, technieken en presentatie structuren, besteden we ook aandacht aan het optimaal gebruiken van de stem.

 

Resultaten na de training presentaties en speeches

 • U krijgt plezier in presenteren
 • U zorgt voor de juiste voorbereiding van uw presentatie
 • U geeft presentaties als een professional
 • U kunt uw publiek boeien met uw verhaal
 • U voelt zich ontspannen tijdens de presentatie

Voor wie

Managers, teamleiders en medewerkers die betere presentaties of speeches willen geven.

Aanpak

Wij starten met een intake. U kunt uw wensen en leerdoelen voor de training aangeven. De trainer zal deze informatie inpassen in de training.

Verschillende onderdelen van het presenteren worden intensief geoefend. De trainer maakt u bewust van uw houding en het effect op het publiek. In een veilige omgeving kunnen alle deelnemers hun presentaties oefenen en verbeteren.

U leert verschillende presentatietechnieken, gebruik van uw stem en uw lichaamshouding. Feedback na iedere oefening is een vast onderdeel van deze training.

Maatwerk / Open inschrijving

Maatwerk open inschrijving: de training wordt aangeboden als maatwerk minimale duur 2 dagen.

Duur

2 dagen

Presentatietechniek

I. Goed voorbereiden

Aan de hand van onderstaande vragen:

 1. Waarvoor interesseren de toehoorders zich in de eerste, tweede en derde plaats?
 2. Wat verwachten de toehoorders vooral van mij?
 3. Wat wil ik bereiken?
 4. De belangrijkste vraag die u aan het eind van uw voorbereiding bevredigend moet kunnen beantwoorden, luidt: Waarop verheug ik mij (op mijn presentatie)?
 5. Wanneer je spreekt, moet hetgeen je zegt beter zijn dan wanneer je zou hebben gezwegen.

II. De presentatie doordacht indelen

 1. De begroeting
  Bijvoorbeeld: ‘dank, vreugde en trots duidelijk kenbaar maken, juist hier, juist voor… en juist over… een presentatie
  te houden.’ Bij een zakelijke presentatie eventueel een presentielijst opvragen van alle aanwezigen om hen achteraf individueel te kunnen bedanken.
 2. De presentatie voorstellen in de vorm van een paar spannende
  vragen
  Bijvoorbeeld: Welke kansen doen zich juist nu voor en hoe kunnen we die in ons voordeel benutten?
 3. Deze vragen beantwoorden
  Dat is de kern, het belangrijkste gedeelte van de presentatie.
 4. Het aansporen tot actie: de essentiële inhoud kort (!) recapituleren
  en benadrukken wat men moet doen om het gestelde doel ook
  daadwerkelijk te bereiken.
 5. Voor de aandacht bedanken
  Zich daarna bereid te verklaren om vragen uit het publiek te beantwoorden.

 

III. Effectief presenteren

Met bezieling, maar begrijpelijk spreken. Een presentatie moet informeren, ‘deuren openen’ en tot handelen
aansporen. 1. Wek met de presentatie ‘instemmende gezichten’ op. Stel indringende vragen die de toehoorders emotioneel raken. Vragen tussendoor, zoals: Waarom doen we dat? en Wat willen we daarmee bereiken?, zijn als paukenslagen voor een moe geworden muziekliefhebber tijdens een concert.

TRAININGSINHOUD – PROGRAMMA

In onze op gedrag gerichte training wordt de nadruk gelegd op communicatie en invloed. Het effect van persoonlijke instelling op de toehoorders, het houden van presentaties en de onderwerpen is bepalend voor succes.

Wij trainen de hele persoon, niet alleen in de rol van presentator. (Deelnemers laten ons vaak weten dat ze verbeteringen in hun persoonlijke relaties en effectiviteit ervaren – dit heeft een directe uitwerking op hun beroepsmatige prestaties.) Door technieken te gebruiken die in elk aspect van het leven toepasbaar zijn, ligt het meer voor de hand dat de gewoonten oprecht gecreëerd en verankerd worden.

Instelling ten opzichte van

 • Mijzelf als spreker
 • Het doel of onderwerp
 • De toehoorders
 • Het bewust beïnvloeden van anderen
 • Spreken in het openbaar

Wat is de drijvende kracht om te komen tot een succesvolle presentatie?

 • Persoonlijke visie als energiebron
 • De kracht van bewuste en onbewuste voorstellingen
 • Zelfmotivatie
 • De macht hebben anderen tot actie aan te sporen
 • Over anderen spreken

Bewuste interactie met toehoorders

 • Bewustwording van onze invloed op anderen
 • Vergroten van onze invloed op anderen
 • Observeren
 • Aandacht krijgen en behouden
 • Lichaamstaal

De ideale presentatie

 • Voorbereiding
 • Structuur en opbouw
 • Afsluiten
 • Omgaan met interrupties, vragen, kritiek en weerstand

Retoriek

 • Houding, gebaren, expressie

.

De training presentatie en speeches is een maatwerk training.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.
[form id=”897″]