Training Teamontwikkeling

Hoe kom je tot de beste samenwerking en het benutten van de verschillende capaciteiten binnen het team? In deze training leert u ‘teamgericht denken en doen’ en het beste uit uw medewerkers te halen.

 

Resultaten na de training Teamontwikkeling

 • U bent zich bewust van uw eigen houding en stijl van leidinggeven
 • U kunt beter inspelen op nieuwe situaties en verschillende medewerkers
 • U kunt op een natuurlijke manier medewerkers motiveren
 • U heeft een positieve instelling m.b.t. tot veranderingsprocessen

Voor wie

Teams

Aanpak

De training start met een intake. U kunt uw verwachtingen en leerdoelen voor de training aangeven. De trainer zal deze informatie inpassen in de training. Tijdens de training gaat u met een ervaren trainer met uw team aan de slag.

In al onze trainingen staat ons gedrag (verbaal en non-verbaal) en het effect hiervan op anderen centraal. Wij maken u bewust van uw gemoedstoestand en houding waarmee u een situaties binnen het team aanpakt.

Maatwerk / Open inschrijving

De training wordt aangeboden als maatwerk, minimale duur 2 dagen.

Duur

2 dagen

TRAININGSINHOUD – PROGRAMMA

In onze op gedrag gerichte training wordt de nadruk gelegd op communicatie en invloed. Het effect van persoonlijke instelling ten opzichte van collega’s, samenwerken, en communiceren is bepalend voor team succes.

Wij trainen de hele persoon, niet alleen de werknemer. (Deelnemers laten ons vaak weten dat ze verbeteringen in hun persoonlijke relaties en effectiviteit ervaren – dit heeft een directe uitwerking op hun beroepsmatige prestaties.) Door technieken te gebruiken die in elk aspect van het leven toepasbaar zijn, ligt het meer voor de hand dat de gewoonten oprecht gecreëerd en verankerd worden.

Wat leer je in de training teamontwikkeling?

Wanneer haal je het beste uit een team? Als een groep individuen gericht is op een collectief resultaat en zich bewust is van de karakters en eigenschappen van ieder lid en zichzelf.

 • Persoonlijke positiebepaling met betrekking tot ‘teamgericht denken en doen’
 • Ondernemerschap en verantwoordelijkheid ten aanzien van het team
 • Persoonlijke visie als energiebron hoe zie ik mijzelf en hoe zien anderen mij aan de hand van:
  • Succescriteria
  • Teamcriteria
  • Emotionele intelligentiecriteria

Wat is een TOP team?

 • Verschillende fases in teamontwikkeling
 • Teamontwikkeling met jezelf als uitgangspunt
 • Praktijkervaringen uitwisselen ten aanzien van:
   De eigen gedragsstructuur
   De teamleden
   Het team als geheel
 • Inzicht in communicatiestijlen
 • Afstemming van communicatie op verschillende stijlen
 • Herkennen en benoemen van elkaars sterke punten en verbeterpunten
 • Ontwikkelen van doeltreffende communicatiestratgieën
 • Hot chair, motiverende feedback
 • Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars talenten?
 • Hanteren van het spanningsveld van persoonlijke verwachtingen en realiteit
 • Specifieke technieken als verwerkingsmethode bij confrontaties
 • Actieplan voor de praktijk
De training teamontwikkeling wordt alleen als maatwerk training gegeven.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.

[form id=”778″]