Workshop Insights® Discovery

Insights Discovery® is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen.

Als we begrijpen hoe wij en anderen in bepaalde situaties vermoedelijk zullen reageren, kunnen we onze manier van communiceren daarop afstemmen. Hierdoor zullen:

 • Ieders kwaliteiten optimaal aan bod komen en op waarde worden geschat
 • Neemt het risico van spanningen en onbegrip af.

Een persoonlijk profielanalyse met de kleuren van Insights

Het doel van de persoonlijke profielanalyse:

 • Inzicht in jezelf
 • Inzicht in de ander
 • Afstemmen en verbinding maken
 • Samenwerken aan betere resultaten

Maar hoe moeten we dat doen, inzicht krijgen in wie we echt zijn en inzicht krijgen in de persoonlijkheid van de ander?

Insights Discovery bij Gustav Kaser

Persoonlijkheidskenmerken die ons uniek maken

De persoonlijke profielanalyse is een beproefd systeem dat deze voorkeuren meet. Het gehele scala aan psychologische typen kan als cirkel in de vorm van het zogenaamde profielwiel worden afgebeeld. De meest basale vorm van het wiel onderscheidt 4 groepen of kwadranten. In de profielanalyse worden deze kwadranten aangeduid met:

 • Vurig Rood
 • Stralend Geel
 • Zacht Groen
 • Helder Blauw

Voor iedereen geldt dat 1 van deze 4 kleuren dominant is en zijn voorkeuren beschrijft in denken, werken en in de interactie met anderen.

Resultaat na de workshop Insights discovery

Deze 1-daagse Insights workshop biedt je meer inzicht en betere resultaten op het vlak van communicatie en werkmethodes.
Je zult na de workshop positieve effecten gaan ervaren op:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Teamontwikkeling
 • Organisatie-ontwikkeling
 • Management en leiderschap
 • Verkoop

Prijs workshop Insights Discovery

€ 490,- excl. btw.
Inclusief materiaal en lunch.

Data workshop Insights Discovery

Start van de workshop in overleg.